Promptnosť, osobný prístup a kvalita poskytovaných služieb pri vykonávaní prekladu často aj náročných odborných textov nás presvedčili, že v prípade potreby úradného alebo neúradného prekladu z/do anglického jazyka je pán Orosz a spoločnosť Academy Language Institute, s.r.o. pre našu kanceláriu prvou voľbou.

JUDr. Jaroslav Novický, NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.

S úradným prekladateľom Mgr. Michalom Oroszom máme veľmi pozitívnu skúsenosť. V prípade urgentnej potreby úradného prekladu nám mnohokrát vyhovel. Preklad zabezpečil kvalitne a promptne. Komunikácia je neformálna, prístup ústretový“. 

S pánom Oroszom spolupracujem vyše dvoch rokov a na jeho prácu sa viem spoľahnúť. Keďže pracujem hlavne so zahraničnými študentmi, je pre mňa presnosť pri práci obzvlášť dôležitá. Jeho prácu môžem určite doporučiť.