VÁŠ PARTNER PRI KOMUNIKÁCII S ÚRADMI A INŠTITÚCIAMI DOMA A V ZAHRANIČÍ

PROCES, KTORÝM SOM PREŠIEL

Anglickému jazyku sa profesionálne venujem od roku 2007, keď som začínal ako lektor anglického jazyka v nadnárodnej jazykovej škole. V roku 2012 som po skúsenostiach s vyučovaním založil spoločnosť Academy Language Institute, s.r.o. so zameraním na kurzy odbornej, právnej, obchodnej a IT angličtiny, preklady a tlmočenie, kde ako riaditeľ a konateľ pôsobím dodnes.

Magisterský titul som získal na v odbore Britsko-Americké štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som sa venoval skúmaniu americkej zahraničnej politiky v období studenej vojny. Popri štúdiu som taktiež absolvoval štátnu skúšku z doplnkového pedagogického štúdia. Počas štúdií som absolvoval zahraničné stáže a letnú školu so zameraním na anglofónne štúdiá na Metropolitnej Univerzite v Prahe. Odborné prekladateľské minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov som absolvoval na tlmočnícko-prekladateľskom ústave Ekonomickej Univerzity v Bratislave a úspešne som vyhovel v odbornej skúške Ministerstva spravodlivosti SR pre tlmočníkov a prekladateľov v odbore Anglický jazyk.

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekaldatelske sluzby, preklady kosice, rady a tipy uradne preklady

Mgr.MICHAL OROSZ

ÚRADNÝ PREKLADATEĽ

Úradný prekladateľ od 2017. Managing Director jazykovej školy Academy v Košiciach od 2011. Lektor odborných kurzov anglického jazyka a kurzov všeobecnej angličtiny od 2007.

MOJA DOTERAJŠIA PRÁCA S JAZYKOM

Som zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore Anglický jazyk pod evidenčným číslom prekladateľa 971341 na adrese Moyzesova 24, 04001 Košice. Preklady vypracovávam pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby. Ceny za jednotlivé prekladateľské úkony úradného prekladu účtujem podľa vyhlášky MSSR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Okrem úradných prekladov sa venujem vzdelávaniu v spolupráci s Academy Langauge Institute, s.r.o. v kurzoch odbornej, obchodnej a právnej angličtiny a neúradným prekladom. Som autorom samostatne nepredajnej učebnice právnej angličtiny Legal Handbook © , ktorú využívajú jazykové školy na Slovensku a v Českej republike. V súčasnej dobe dokončujem učebnicu pre IELTS a vytváram online vzdelávaciu platformu.

Promptnosť, osobný prístup a kvalita poskytovaných služieb pri vykonávaní prekladu často aj náročných odborných textov nás presvedčili, že v prípade potreby úradného alebo neúradného prekladu z/do anglického jazyka je pán Orosz a spoločnosť Academy Language Institute, s.r.o. pre našu kanceláriu prvou voľbou.

S úradným prekladateľom Mgr. Michalom Oroszom máme veľmi pozitívnu skúsenosť. V prípade urgentnej potreby úradného prekladu nám mnohokrát vyhovel. Preklad zabezpečil kvalitne a promptne. Komunikácia je neformálna, prístup ústretový“. 

S pánom Oroszom spolupracujem vyše dvoch rokov a na jeho prácu sa viem spoľahnúť. Keďže pracujem hlavne so zahraničnými študentmi, je pre mňa presnosť pri práci obzvlášť dôležitá. Jeho prácu môžem určite doporučiť.

PROSÍM NEVÁHAJTE A PREČÍTAJTE SI RADY A TIPY, KTORÉ SOM PÍSAL PRE KAŽDÉHO, KTO POTREBUJE ÚRADNÝ PREKLAD DO ANGLIČTINY

MOJE PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE A PROJEKTY