CENA PREKLADU A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

Cena úradného prekladu sa odvíja od zákonom stanovej ceny prekladu. Prekladateľ môže požadovať adekvátnu cenu a/alebo prirážku v prípade pracovnej vyťaženosti, skorého požadovaného termínu dodania a iných podmienok. O týchto skutočnostiach vždy zadávateľa vopred informuje. Cena sa vypočítava na základe počtu normostrán (1NS = 1800 znakov) za každú aj začatú stranu prekladu ( podľa 382/2004 Z.z. Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov)

Odmenu za vykonanie prekladateľského úkonu hradíte priamo našim úradným prekladateľom. Neplatíte žiadne agentúrne prirážky ani sprostredkovateľské poplatky tretím stranám. Komunikujte priamo s prekladateľom, ktorý Vás rád usmerní.

Naši prekladatelia Vás budú navigovať procesom prípravy dokumentov pred samotným prekladom, informujú Vás o nutnosti notárskych overení a apostilizácie jednotlivých dokumentov. Pre urýchlenie procesu môžete preklady zaslať najprv ako sken emailom. Získate tak čas, kým doručíte originál osobne alebo poštou.

Orgány verejnej moci, inštitúcie a školy môžu požadovať rôzne formy overenia originálov, ktoré budeme úradne prekladať. Prekladateľ vás bude vždy telefonicky kontaktovať a poradí v prípade potreby ako postupovať.

Štáty, ktoré pristúpili k Haágskemu dohovoru akceptujú overenie formou apostily. Naši prekladatelia Vám poradia, ako apostilovať vaše originály a zároveň pomôžu zabezpečiť apostiláciu ich prekladateľského úkonu na Krajských súdoch.

ÚRADNÝ PREKLAD ANGLICKÝ/SLOVENSKÝ JAZYK

MGR. MICHAL OROSZ 

Mgr. Michal Orosz je majiteľom a riaditeľom jazykového inštitútu Academy Language Institute, je autorom viacerých učebníc a publikácií pre úradných prekladateľov a špecializuje sa na preklad právnych dokumentov a prekladom v oblasti obchodu, IT, bankovníctva a medicíny. Poradí Vám, ako postupovať pri overovaní dokumentov a získaní apostily.

ÚRADNÝ PREKLAD ANGLICKÝ/SLOVENSKÝ JAZYK

Momentálne nedostupné

Momentálne nedostupné

ÚRADNÝ PREKLAD ANGLICKÝ/SLOVENSKÝ JAZYK

Momentálne nedostupné

Momentálne nedostupné

NAJČASTEJŠIE ÚRADNÉ PREKLADY

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad maturitného vysvedčenia

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad  výpisu z registra trestov

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad  vysvedčenia

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad sobášneho listu

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad rodného listu

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad ročného zúčtovania dane

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad apostilu

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad potvrdenia o trvalom pobyte

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad vyhlásenia o stave

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad technického preukazu

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad úmrtného listu

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad lekárskej správy (do 200 slov)