ÚRADNÉ PREKLADY – CENNÍK PREKLADATEĽSKÝCH A INÝCH SLUŽIEB ANGLICKÝ/SLOVENSKÝ JAZYK

Úradný preklad

201 normostrana
  • 1 NS = 1800 znakov textu
  • za každú aj začatú normostranu

Neúradný odborný preklad

15 1 normostrana
  • 1 NS = 1800 znakov textu
  • zaokrúhľovanie na pol strany nahor

Sprostredkovanie (notár)

5 náhrada času za overenie
  • len k prekladaným dokumentom
  • + cena overenia u notára

Sprostredkovanie (apostil)

10náhrada času
  • len k prekladaným dokumentom
  • + cena apostily

NAJČASTEJŠIE ÚRADNÉ PREKLADY S PEVNOU CENOU

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad maturitného vysvedčenia

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad  výpisu z registra trestov

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad  vysvedčenia

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad sobášneho listu

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad rodného listu

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad ročného zúčtovania dane

Cena 35 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad apostilu

Cena 15 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad potvrdenia o trvalom pobyte

Cena 15 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad vyhlásenia o stave

Cena 15 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad technického preukazu

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad úmrtného listu

Cena 15 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady

Preklad lekárskej správy (do 200 slov)

Cena 20 EUR – Vyhotovenie do 24 hodín

Kontaktujte ma pomocou formuláru nižšie Vypracujem Vám bezplatnú cenovú kalkuláciuPrevediem Vás celým procesom Odporučím cenovo a časovo najvýhodnejšie riešenie

V nižšie uvedenom kontaktnom formulári prosím vyplňte všetky políčka a priložte súbor so zdrojovým textom. Osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch alebo súboroch zadaných na preklad sú spracúvané výhradne na účel prekladu v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z., pričom právnym základom je plnenie zmluvnej povinnosti prekladateľa voči zadávateľovi.