Mgr. MICHAL OROSZ

Úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore Anglický jazyk pod číslom  971341

POZRI VIAC

ÚRADNÝ PREKLAD

Najvýhodnejší a rýchly úradný preklad s poradenstvom a pomocou pri apostilizácii dokumentov lacnejšie ako v prekladateľských agentúrach

LEARN MORE

AKO OBJEDNÁVAŤ

Prečítajte si postup pri zadávaní úradného prekladu ako aj rady a tipy ako ušetriť čas a hlavne peniaze pri zbytočnom behaní po úradoch

POZRI VIAC

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ÚRADNÉHO PREKLADU? OPÝTAJTE SA ÚRADNÉHO PREKLADATEĽA!

OPÝTAŤ SA OTÁZKU

VYPRACOVÁVAM ODBORNÉ PREKLADY A TLMOČÍM V TÝCHTO OBLASTIACH

IT / WEB

Preklad softvérovej dokumentácie, webovej stránky, mobilnej aplikácie, redakčných CMS systémov, manuálov, FAQ otázok, užívateľských príručiek, pravidiel používania, obchodných podmienok

STAVEBNÍCTVO

Preklad podkladov do tendrov, manuálov,  zmluvnej dokumentácie, povolení a certifikácií,  stavebnej dokumentácie,  prezentačných materiálov, dokumentov k dodaným prácam, zmluvy o dielo

MEDICÍNA

Preklad príbalového letáku k lieku,návodu na použitie, klinickej štúdie, výskumnej dokumentácie, informovaného súhlasu, vedeckého článku, analýzy, prezentačných materiálov, konferenčných brožúr,

MARKETING

preklad produktového katalógu, obchodnej prezentácie, prezentačného e-mailu,  banneru,  brožúry,  letáku, PR článku, textu pre sociálne médiá, kľúčových slov a textov pre SEO a PPC kampane

PRÁVO

preklad nájomnej zmluvy, zmluvy o dielo, kúpno-predajnej zmluvy, pracovnej zmluvy, zákonov, právnej analýzy, súdnych rozhodnutí, judikátov, licenčných podmienok, obchodných podmienok, formulárových zmlúv

ÚRADY

Preklad diplomu, vysvedčenia, rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, výpisu z obchodného registra, výpisu z registra trestov, preklady do tendrov, preklad patentu, smernice, lekárskej správy, apostily

Envato Logo

“Odporúčam, profesionálny prístup, vynikajúca odbornosť !”

Law Firm • Senior Partner

POTREBUJETE MOJE PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY?

Vypracujem Vám úradné preklady rýchlo a flexbilne budem reagovať na Vaše potreby. Poskytnem Vám konzultáciu a pomôžem Vám ušetriť drahocenný čas a peniaze.

CHCEM SI OBJEDNAŤ ÚRADNÝ PREKLAD