uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekaldatelske sluzby, preklady kosice, rady a tipy uradne preklady

Mgr.Michal OROSZ

ANGLICKÝ / SLOVENSKÝ JAZYK

Zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore Anglický jazyk pod číslom  971341

Úradný preklad vypracováva prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore Anglický jazyk pod číslom  971341

ÚRADNÝ PREKLAD

Najvýhodnejší a rýchly úradný preklad s poradenstvom a pomocou pri apostilizácii dokumentov lacnejšie ako v prekladateľských agentúrach

INFORMÁCIE

Rady od kvalifikovaných prekladateľov – ušetrite čas a vyvarujte sa častým chybám pri zadávaní prekladu a komunikácii s orgánmi verejnej moci

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ÚRADNÉHO PREKLADU? OPÝTAJTE SA ÚRADNÉHO PREKLADATEĽA!

VYPRACUJEM ÚRADNÝ PREKLAD, ODBORNÝ PREKLAD A TLMOČÍM V TÝCHTO OBLASTIACH

IT / WEB

preklad webstránky, mobilnej aplikácie, redakčných CMS systémov, manuálov, FAQ otázok, užívateľských príručiek, pravidiel používania, obchodných podmienok

STAVEBNÍCTVO

preklad podkladov do tendrov, manuálov,  zmluvnej dokumentácie, povolení a certifikácií,  stavebnej dokumentácie,  prezentačných materiálov, dokumentov k dodaným prácam, zmluvy o dielo

MEDICÍNA

preklad príbalového letáku k lieku,návodu na použitie, klinickej štúdie, výskumnej dokumentácie, informovaného súhlasu, vedeckého článku, analýzy, prezentačných materiálov, konferenčných brožúr,

MARKETING

preklad produktového katalógu, obchodnej prezentácie, prezentačného e-mailu,  banneru,  brožúry,  letáku, PR článku, textu pre sociálne médiá, kľúčových slov a textov pre SEO a PPC kampane

PRÁVO

preklad nájomnej zmluvy, zmluvy o dielo, kúpno-predajnej zmluvy, pracovnej zmluvy, zákonov, právnej analýzy, súdnych rozhodnutí, judikátov, licenčných podmienok, obchodných podmienok, formulárových zmlúv

ÚRADY

preklad diplomu, vysvedčenia, rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, výpisu z obchodného registra, výpisu z registra trestov, preklady do tendrov, preklad patentu, smernice, lekárskej správy, apostily

Promptnosť, osobný prístup a kvalita poskytovaných služieb pri vykonávaní prekladu často aj náročných odborných textov nás presvedčili, že v prípade potreby úradného alebo neúradného prekladu z/do anglického jazyka je pán Orosz a spoločnosť Academy Language Institute, s.r.o. pre našu kanceláriu prvou voľbou.

S úradným prekladateľom Mgr. Michalom Oroszom máme veľmi pozitívnu skúsenosť. V prípade urgentnej potreby úradného prekladu nám mnohokrát vyhovel. Preklad zabezpečil kvalitne a promptne. Komunikácia je neformálna, prístup ústretový“. 

S pánom Oroszom spolupracujem vyše dvoch rokov a na jeho prácu sa viem spoľahnúť. Keďže pracujem hlavne so zahraničnými študentmi, je pre mňa presnosť pri práci obzvlášť dôležitá. Jeho prácu môžem určite doporučiť.

Naša advokátska kancelária spolupracuje s prekladateľom Mgr. Michalom Oroszom nielen pri úradných prekladoch rôznych dokumentov, ale jeho služby využívame aj pri potrebe prekladu textu väčšieho rozsahu v krátkom časovom období. Vieme, že sa môžeme spoľahnúť na vysokú odbornú úroveň a terminologickú presnosť vyhotoveného prekladu a tiež jeho dodanie v dohodnutom čase za prijateľných finančných podmienok.

POTREBUJETE MOJE PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY?

Úradný preklad vypracujem rýchlo a flexbilne budem reagovať na Vaše potreby. Poskytnem Vám konzultáciu a pomôžem Vám ušetriť drahocenný čas a peniaze.

INFORMÁCIE O ÚRADNÝCH PREKLADOCH

  • uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekaldatelske sluzby, preklady kosice, uradne preklady,rady a tipy

Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad?

Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad? Ak Vás Váš zamestnávateľ, študijné oddelenie na univerzite alebo na strednej škole či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny preklad, overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou, [...]

  • úrad, uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekladatelske sluzby, preklady kosice,rady a tipy

Úrad, kde vybavíte apostil/apostilu

N ajčastejšou otázkou, ktorú denne dostávam od klientov, je práve otázka správneho úradu - inštitúcie alebo orgánu verejnej moci, kde vám vedia apostilovať dokument. Mnoho z vás sa pýta, ktorý úrad v ktorej krajine [...]

  • apostilácia,uradny preklad kosice, uradny prekladatel, michal orosz, uradny preklad anglictina, prekaldatelske sluzby, preklady kosice, rady a tipy

Apostilácia s supralegalizácia dokumentu

Apostilácia dokumentu - tkz. apostil alebo apostila (apostille) je slovo, na ktoré natrafíte v prípade, že prichádzate do kontaktu s úradným prekladom verejnej listiny. Vtedy Vás môže zaskočiť požiadavka apostilovať alebo supralegalizovať dokument zo strany úradu, školy, [...]