Loading...
Úradný prekladateľ2018-10-02T19:13:07+00:00

O MNE

ÚRADNÝ PREKLADATEĽ  V ODBORE ANGLICKÝ JAZYK

Anglickému jazyku sa profesionálne venujem od roku 2007, keď som začínal ako lektor anglického jazyka v nadnárodnej jazykovej škole. V roku 2012 som po skúsenostiach s vyučovaním založil spoločnosť Academy Language Institute, s.r.o. so zameraním na kurzy odbornej, právnej, obchodnej a IT angličtiny, preklady a tlmočenie, kde ako riaditeľ a konateľ pôsobím dodnes.

Magisterský titul som získal na v odbore Britsko-Americké štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som sa venoval skúmaniu americkej zahraničnej politiky v období studenej vojny. Popri štúdiu som taktiež absolvoval štátnu skúšku z doplnkového pedagogického štúdia. Počas štúdií som absolvoval zahraničné stáže a letnú školu so zameraním na anglofónne štúdiá na Metropolitnej Univerzite v Prahe. Odborné prekladateľské minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov som absolvoval na tlmočnícko-prekladateľskom ústave Ekonomickej Univerzity v Bratislave a úspešne som vyhovel v odbornej skúške Ministerstva spravodlivosti SR pre tlmočníkov a prekladateľov v odbore Anglický jazyk.

Som zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore Anglický jazyk pod evidenčným číslom prekladateľa 971341 s miestom výkonu činnosti na adrese Moyzesova 24, 04001 Košice-Staré Mesto. Preklady vypracovávam pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby. Ceny za jednotlivé prekladateľské úkony úradného prekladu účtujem podľa vyhlášky MSSR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Okrem úradných prekladov sa venujem vzdelávaniu v spolupráci s Academy Langauge Institute, s.r.o. v kurzoch odbornej, obchodnej a právnej angličtiny a neúradným prekladom. Som autorom samostatne nepredajnej učebnice právnej angličtiny Legal Handbook © , ktorú využívajú jazykové školy na Slovensku a v Českej republike. Aktívne spolupracujem so spoločnosťami venujúcim sa právnej, medicínskej, finančnej, stavebnej a IT oblasti, ktorým poskytujem služby prekladateľa a úradného prekladateľa.

KTORÚ SLUŽBU POTREBUJETE?

PREKLAD • TLMOČENIE • KURZ ANGLIČTINY

Preklady úradných a neúradných dokumentov, zmlúv, výpisov z registra, osvedčení, certifikácií a vysvedčení, lekárskych správ, žiadostí, atď. Kurzy angličtiny poskytujem v priestoroch Academy Language Instiute, s.r.o. – Jazyková škola v Košiciach. Spolupráce s firmami upravujeme spolu podľa požiadaviek klienta flexibilne.

ÚRADNÝ PREKLAD

Úradný preklad

20normostrana
  • možnosť množstevnej zľavy
NEÚRADNÝ PREKLAD

Neúradný preklad

15normostrana
  • možnosť množstevnej zľavy (+DPH)
KURZY ANGLIČTINY

Kurzy angličtiny

rôzne
  • pozri ponuku na www.jazykova-skola.sk

Potrebujete sa poradiť?

NAPÍŠTE MI A BUDEM VÁS KONTAKTOVAŤ!

Mgr. Michal Orosz, úradný prekladateľ v odbore Anglický jazyk s miestom výkonu práce na adrese Moyzesova 24, 04001 Košice v pracovné dni od 8.00-16.00, okrem štátnych sviatkov. Zastihnete ma na tel. čísle +421 907 077 239

Mgr. Michal Orosz

Úradný prekladateľ v Košiciach. Pomôžem Vám rýchlo a spoľahlivo preložiť texty, ktoré vyžadujú okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa. Neváhajte ma kontaktovať v spodnej časti webu. Poskytujem aj neúradné preklady a kurzy angličtiny.