Potrebujete súdny preklad alebo úradný preklad?

Ak Vás Váš zamestnávateľ, študijné oddelenie na univerzite alebo na strednej škole či pracovník na úrade požiadal, aby ste  mu priniesli úradný preklad, súdny prekladoverený preklad, prípadne preklad s pečiatkou, tak nezúfajte. V nasledujúcich riadkoch Vám stručne vysvetlím, čo úradný preklad alebo preklad s pečiatkou znamená a kde sa máte s prosbou o vyhotovenie obrátiť.

V tomto článku Vám v krátkosti povieme:

  • čo je úradný alebo súdny preklad
  • kto je úradný prekladateľ
    • kde hľadať úradného prekladateľa?
    • ako postupovať pri objednávaní úradného prekladu
  • ako formálne úradný preklad vyzerá?

Čo presne je úradný alebo súdny preklad?

Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu. Je to typ prekladu, ktorý je zviazaný trikolórou s originálom a opatrený pečaťou úradného prekladateľa. Takýto dokument má všetky právne náležitosti prekladu a je opatrený pečiatkou prekladateľa. Nazývame ho aj úradný prekladateľ napriek tomu, že naša legislatíva na tohto odborníka odkazuje výrazom -prekladateľ.

Kto teda je úradný prekladateľ?

Tento titul prináleží profesionálovi, ktorý splnil náročné kritériá a odborné skúšky pod vedením Ministerstva spravodlivosti v spolupráci s tlmočnícko-prekladateľskými ústavmi. Až potom je prekladateľ oprávnený vyhotovovať úradné preklady. Takýchto prekladateľov je práve kvôli náročnosti procesu a kladením dôrazu na odbornosť na rozdiel od bežných prekladateľov málo. Každý z nich je zapísaný pre určitú jazykovú kombináciu, prípadne aj viacero jazykových kombinácií.

Kde úradného prekladateľa nájdem?

Úradného prekladateľa viete nájsť na Internete, kde má svoju webovú stránku. Nájdete ho aj v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. V zozname a na stránke úradného prekladateľa si nájdete telefónne číslo a dohodnete si stretnutie, kde od Vás prevezme originál alebo notárom overenú kópiu textu, ktorý bude prekladať. V dnešnej dobe však už viete poslať originál poštou a skeny listín emailom v prípade, že bývate mimo sídla úradného prekladateľa a chcete si ušetriť jednu cestu kvôli vybaveniu prekladu. Tieto služby sú oveľa lacnejšie a dostupnejšie ako tie, ktoré nájdete na stránkach prekladateľských agentúr a sprostredkovateľov, pretože úradným prekladateľom môže byť iba fyzická osoba a nie firma. Tieto agentúry aj tak musia kontaktovať nás, úradných prekladateľov a zbytočne teda budete objednávať preklady cez tretie osoby.

Ako mám postupovať pri objednávaní úradného alebo prekladu s pečiatkou?

Pri kombinácii anglický a slovenský jazyk je prvým krokom je zavolať úradnému prekladateľovi na +421 907 077 239, prípade napísať email na orosz@uradnyprekladatel.sk. Prekladateľa pre iné kombinácie zastihnete na telefónnom čísle uvedenom v zozname znalcov, tlmočníkov  a prekladateľov pod jeho menom. Po zadaní prekladu ho prekladateľ v dohodnutom termíne vypracuje. Po vypracovaní prekladu a uhradení poplatku (môže si žiadať zálohu) si preklad osobne prevezmete alebo Vám bude odoslaný poštou.

Ako formálne úradný/súdny preklad vyzerá?

Preložený dokument pozostáva z titulnej strany, originálu alebo kópie originálu, prekladu a tkz. prekladateľskej doložky (podpísanej prekladateľom), kde nájdete potrebné informácie o úradnom prekladateľovi ako aj vyhlásenie prekladateľa o správnosti údajov úradného prekladu. Od roku 2018 sa do doložky pripája aj vyhlásenie o tom, že si je prekladateľ vedomý právnych následkov zámerne nepravdivého prekladu. Pre účely možnej škody pochybením pri vypracovaní prekladu je prekladateľ povinne poistený. Celý preklad dostanete zviazaný  a opatrený úradnou okrúhlou pečiatkou prekladateľa so znakom Slovenskej republiky a menom prekladateľa.

Takto spracovaný preklad sa používa najčastejšie pre úradné účely – je všeobecne známe, že len úradný preklad je zárukou správnosti prekladu, pretože úradní prekladatelia nesú za svoj preklad právnu zodpovednosť ustanovenú v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Práve preto musí byť takýto prekladateľ pri výkone činnosti prekladateľa poistený podobne ako advokáti a niektoré iné profesie.

PRIPRAVENÝ PORADIŤ  A POMÁHAŤ

Vypracovanie úradného prekladu a nevyhnutná byrokracia s tým spojená môže znamenať behanie po úradoch a poplatky s tým spojené. Vďaka skúsenostiam a odbornosti som Vám pripravený pomôcť celý tento proces zvládnuť rýchlo a šetrne k Vášmu času a peňaženke.